Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

1. Ứng viên sẽ được gì nếu dự tuyển trực tuyến trên trang web này?
Hồ sơ của ứng viên sẽ được đưa vào ngân hàng hồ sơ xin việc của UNITED INTERNATIONAL PHARMA
 
Trường hợp, vị trí ứng tuyển của bạn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng hiện tại của chúng tôi, chúng tôi sẽ xem xét hồ sơ và liên hệ với bạn trong vòng 4 tuần kể từ ngày nhận được hồ sơ của bạn để bạn làm các thủ tục tham gia thi tuyển vào UNITED INTERNATIONAL PHARMA.
Trường hợp vị trí bạn ứng tuyển hiện tại UNITED INTERNATIONAL PHARMA chưa có, chúng tôi sẽ cập nhật hồ sơ của bạn. Ngay khi có vị trí ứng tuyển phù hợp với nhu cầu của bạn chúng tôi sẽ thông báo tới bạn ngay để bạn cập nhật hồ sơ ứng tuyển của mình.
Một lợi ích khác khi bạn đăng ký hồ sơ vào trang Web tuyển dụng của UNITED INTERNATIONAL PHARMA là: Hồ sơ của bạn được lưu trong ngân hàng hồ sơ xin việc của UNITED INTERNATIONAL PHARMA, vì vậy, mỗi khi UNITED INTERNATIONAL PHARMA có nhu cầu tuyển dụng chúng tôi sẽ xem xét hồ sơ của bạn và liên hệ với bạn ngay nếu thấy phù hợp.
 
2. Ứng Viên được lợi ích gì khi cập nhật thông tin?
Việc cập nhật thông tin của bạn tại trang web tuyển dụng của UNITED INTERNATIONAL PHARMA có một số lợi ích sau:
-         Bạn thường xuyên được cung cấp thông tin tuyển dụng của UNITED INTERNATIONAL PHARMA .
-         Hồ sơ của bạn được cập nhật sẽ giúp chúng tôi nắm được thông tin của bạn một cách tốt nhất và có thể liên lạc với bạn ngay khi có vị trí tuyển dụng phù hợp với bạn.
 
3. Ứng viên sẽ được thông báo về trạng thái hồ sơ dự tuyển như thế nào?
Thư phúc đáp sẽ được tự động gửi đến bạn ngay khi hồ sơ của bạn được nhập vào cơ sở dữ liệu tuyển dụng của Công ty. Nếu có nhu cầu tuyển dụng nào đó phù hợp với trình độ chuyên môn và năng lực của bạn thì Công ty sẽ liên lạc trực tiếp đến bạn.
 
4. Đối tượng tuyển dụng của UNITED INTERNATIONAL PHARMA có phải chỉ là lao động thuộc lĩnh vực Dược?
Cơ cấu tổ chức của chúng tôi bao gồm các phòng ban: Kinh doanh, Marketing, Nhân sự, Tài chính, Kế toán, IT, Kỹ thuật, Cung ứng,…Vì vậy, đối tượng lao động tuyển dụng của UNITED INTERNATIONAL PHARMA là rất rộng. Cho dù bạn đang hoạt động trên các khối ngành kinh tế, kỹ thuật, kinh doanh,… đều có thể là đối tượng tuyển dụng của chúng tôi.
 
5. Nếu tôi có bất kỳ thắc mắc nào khác về tuyển dụng và cơ hội tại UNITED INTERNATIONAL PHARMA, tôi có thể liên hệ ai?
 Bạn có thể email cho chúng tôi tại: upi.recruitment@unitedpharma.com.vn

Search job

Follow Us

Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.