Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Nhà Máy - Utility (Work Location: VSIP 2 - Binh Duong)

Work Location Binh Duong
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Intermediate
Experiences 1 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Manufacturing / Process, Maintenance, Pharmacy
Deadline to Apply 24/04/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Dưới sự giám sát trực tiếp của Giám sát Kỹ thuật và trong phạm vi qui trình và chính sách đã thiết lập của công ty, chịu trách nhiệm vận hành, bảo trì, sửa chữa, lắp đặt và khởi động các hệ thống phụ trợ và nhà xưởng theo qui định GMP hiện hành và Thao tác vận hành chuẩn. 

Under the immediate supervision of the Engineering Services Supervisor, and within the framework of established company policies and procedures, is responsible for the operation, maintenance, repair, installation and start up of utilities system and related facilities as per regulations of CGMP and Standard Operating Practices.

 • Vận hành, sửa chữa và đại tu thiết bị hệ thống phụ trợ bao gồm hệ thống nước tinh khiết, hệ thống HVAC, hệ thống khí nén khô, hệ thống lò hơi và cấp hơi, hệ thống điện, trạm xử lý nước thải và nhà xưởng liên quan và duy trì tất cả luôn trong tình trạng hoạt động tốt. Operate, repair and overhaul utility equipment/systems including purified water system, HVAC system, compressed dry air system, boiler and steam distribution system, electrical system, sewage treatment plant and related facilities and maintain them in good operating condition.
 • Thực hiện chương trình bảo trì dự phòng như vệ sinh, bôi dầu, bôi mỡ, kiểm tra, thực hiện tinh chỉnh và các hoạt động khác trên hệ thống phụ trợ. Implement preventive maintenance program like cleaning, oiling, greasing, inspection, doing minor adjustment and others.
 • Soạn yêu cầu phụ tùng, bộ phận thay thế, dụng cụ và các cung ứng bảo trì cho hoạt động bảo dưỡng thiết bị. Prepare request of spare parts, replacement parts, tools and maintenance supplies for maintenance operations.
 • Duy trì tồn kho phụ tùng đầy đủ mọi lúc theo yêu cầu. Maintain adequate spare parts inventory at all times.
 • Duy trì và tuân thủ các thao tác và yêu cầu về an toàn. Maintain and adhere to safety practices and requirements.
 • Trợ giúp và tham gia việc thiết lập qui trình hệ thống liên quan đến thiết bị đo, thiết bị sản xuất đảm bảo cho vận hành sản xuất hiệu quả. Assist and participate in the establishment of work system and procedures for effective and efficient manufacturing operation.
 • Luôn tuân thủ các qui định GMP hiện hành. Comply to GMP regulations.
 • Tuân thủ kế hoạch bảo trì. Liên tục cải tiến độ tin cậy và tính sẵn sàng của thiết bị. Comply to the preventive maintenance schedule. Continuously improve machine reliability and availability.
 • Tham gia và cung cấp hoạt động hỗ trợ cho các nhóm thẩm định để xác định tính khả dụng của hệ thống phụ trợ đã đánh giá trước khi bàn giao cho Sản Xuất. Participate and provide active support to Validation Teams to make sure of applicability of validated utility system before supply the service to Production.
 • Duy trì thực thi các qui định, nội qui an toàn và an ninh. Enforce security and safety rules and regulations.
 • Báo cáo các sự cố sai biệt hoặc vấn đề kỹ thuật sản phẩm xảy ra trong vận hành hệ thống phụ trợ và nhà xưởng hiện hành trong vòng 24 giờ khi phát hiện. Report occurrence of any deviation or technical problem in existing facility & utilities operations within 24 hours of detection.
 • Thực hiện chương trình Operational Excellence tại nhóm. Hỗ trợ kỹ thuật Implement Operational Excellence (OE) programs in the Engineering Services Team.
 • Luôn tuân theo yêu cầu GDP. Đảm bảo hồ sơ tài liệu luôn chính xác, được cập nhật và trung thực tại mọi thời điểm. Comply to Good Documentation Practices (GDP). Ensure that documents are accurate, up-to-date, and truthful at all times.
 • Cung cấp sự hỗ trợ kịp thời liên quan đến hệ thống phụ trợ, nhà xưởng liên quan để giải quyết các vấn đề kỹ thuật sản phẩm khi cần. Provide timely support in the resolution of technical issues as needed.

 

Job Requirement

 • University / College graduate, major in Mechanic & Electronics or related. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành Cơ - Điện hoặc các ngành liên quan. 
 • Chuyên về Cơ/ Điện/ HVAC/ Vận hành lò hơi/ Xử lý nước. Mechanical/ electrical/ HVAC/ boiler operation/ water treatment specialize. 
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm vận hành và bảo trì hệ thống phụ trợ như hệ thống xử lý nước, lò hơi, máy nén khí, hệ thống HVAC, hệ thống điện. At least 1 year relevant experience in utility maintenance & operation such as water treatment, boiler, air compressors, HVAC system, electrical system.
 • Địa chỉ hiện tại ở Bình Dương và chấp nhận làm việc theo ca. Residence address: Binh Duong and can work in shifts.​ 

UIP NETWORK

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.