Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Production Line Leader - Trưởng chuyền sản xuất (Work location: VSIP 2 - Binh Duong)

Work Location Binh Duong
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Medical / Healthcare, Manufacturing / Process, Pharmacy
Deadline to Apply 27/06/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1.  01 Production Line Leader can work in shifts. / Tuyển dụng 01 Trưởng chuyền chấp nhận làm việc theo ca. 

2. Ensure compliance of assigned work center with SOP, GMP, company policies and rules and safety regulation. / Đảm bảo khu vực sản xuất phụ trách tuân thủ quy trình, quy định GMP cũng như các chính sách của công ty và quy định về an toàn.

3. Hold processing in case of significant deviation or technical problem and report within 12h to Production Supervisor and Production Head. / Ra quyết định xử lý tạm thời tại chỗ những lỗi/ sự cố kỹ thuật phát sinh trong quá trình sản xuất tại chuyền và có trách nhiệm báo cáo cho Giám sát sản xuất/ Giám đốc sản xuất trong vòng 12 giờ.

4. Investigate to find out the root causes and recommend CAPA within agreed leadtime. / Điều tra nguyên nhân cốt lõi và đề nghị hành động phòng khắc phục - phòng ngừa trong thời gian quy định.

5. Conduct line audit prior to start of operation as follows: line purgation, line clearance, line identification, equipment’ materials and document. / Tiến hành thẩm định dây chuyền sản xuất trước khi bắt đầu chạy chuyền  sản xuất theo các bước của quy trình.

6. Coordinate with Production Supervisor in case of any discrepancy found during line audit, for necessary corrective action. / Kết hợp với Giám sát sản xuất để ra biện pháp khắc phục cần thiết trong trường hợp phát hiện lỗi trong quá trình thẩm định dây chuyền.

7. Monitor process and perform in-process checks as per SOP. to assure conformance of the intermediate and finished bulk with established standards and specifications. / Giám sát quy trình sản xuất tại khu vực chuyền phụ trách và thực hiện kiểm tra trong quá trình chuyền chạy để đảm bảo kết quả đạt đúng tiêu chuẩn và chất lượng.

8. Review and evaluate batch records accomplished by Production Operator prior to submission to Production Supervisor. / Đọc và đánh giá hồ sơ lô do Nhân viên sản xuất cung cấp trước khi chuyển giao cho Giám sát sản xuất.

9. Submit an Exception Report on any discrepancy or problem noted during actual processing and packaging operations. / Thực hiện Báo cáo ngoại lệ đối với bất kỹ lỗi/ sai phạm nào phát sinh trong quá trình sản xuất tại khu vực dây chuyền phụ trách.

10. Provide assistance to Production Head/ Production Supervisor in resolving technical problems in operation. / Hỗ trợ Giám sát sản xuất/ Giám đốc sản xuất khắc phục sự cố tại chuyền.

11. Assist in maintaining harmonious working relationship in the work area and with management. / Hỗ trợ duy trì không khí làm việc ôn hòa trong khu vực phụ trách.

12. Lead and participate in daily Gemba meetings: update and report and be accountable for production result on : safety, yield, productivity, production process, utilization & statement of every assigned equipment or processing line. / Tham gia vào cuộc họp Gemba hằng ngày: báo cáo, cập nhật và chịu trách nhiệm về các chỉ số kết quả: an toàn, sản lượng, năng suất, quy trình sản xuất, thiết bị, ...

13. Be the subject matter expert on processes and machines in assigned work centers. Plan and ensure that each team member is provided appropriate training. / Phụ trách quản lý quy trình & máy móc tại khu vực dây chuyền. Lên kế hoạch và đảm bảo các nhân viên được đào tạo để vận hành đầy đủ.

14. Perform other duties and responsibility as may be assigned from time to time. / Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Job Requirement

Education Background / Trình độ Học vấn

 • College/University graduate, major in Pharmacy or Mechanic or Electricity. / Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Dược, hoặc các ngành liên quan như Cơ Điện.

Professional Background / Kinh nghiệm

 • Can speak, write and basically communication in English. / Giao tiếp, viết cơ bản bằng Tiếng Anh.
 • Experience in pharmaceutical manufacturing operations is preferred. / Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sản xuất trong ngành dược.

Competency Requirements / Kỹ năng

 • Problem solving skill. / Giải quyết vấn đề
 • Calm under pressure. / Chịu được áp lực
 • Responsible. / Trách nhiệm
 • Attention to Details. / Cẩn thận, chi tiết
 • Work independently. / Làm việc độc lập
 • Residence address in Binh Duong / Địa chỉ hiện tại ở Bình Dương. 

People also viewed

UIP NETWORK

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.