Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NGÀY HỘI GIA ĐÌNH 2011 (FAMILY DAY 2011)

Ngày hội Gia đình Family Day diễn ra trên toàn quốc trong Tháng 07/2011 tại 3 vùng: Miền Bắc- Asian Resort Hanoi, Miền Trung- Thuận Thảo Resort, Tuy Hoà, Phú Yên, và Miền Nam: KDL Đại Nam, Bình Dương với hơn 900 người tham dự bao gồm nhân viên và gia đình nhân viên.

Hoạt động tại Family Day gồm những trò chơi chung sức, tinh thần đồng đội, gắn kết thành viên gia đình với nhau, và liên kết với nhiều gia đình khác.

Gala Lunch với nhiều tiết mục văn nghệ sôi nổi do từng Đội sáng tác và biểu diễn

 

Buổi trao giải Bé khoẻ, bé ngoan, và Học sinh giỏi là con của nhân viên diễn ra trong không khí nhằm khen thưởng thành tích xuất sắc các cháu, và khuyến khích các cháu phấn đấu cho năm học mới.

 

UIP NETWORK

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.