Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

UIP Birthday

"Sinh nhật lần thứ 17 của UIP được tổ chức tại văn phòng chính, văn phòng Sales HCM, Sales HN và Nhà máy hôm 24/04 vừa qua. Đây là dịp kỷ niệm UIP đã hoạt động tại Việt Nam từ 1990 khi chỉ mới bắt đầu là văn phòng đại diện. Đến 1995 chính thức được cấp phép là Tổ chức có vốn đầu tư 100% nước ngoài. Từ đó đến nay Công ty đã phát triển và là một trong những công ty dược phẩm hàng đầu trên thị trường Việt Nam và ngày càng trở thành quen thuộc với khách hàng Việt Nam hơn".

UIP NETWORK

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.