Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Unitedpharmacareer.com là một trang web tuyển dụng trực tuyến dành cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Tại unitedpharmacareer.com, thông tin cá nhân được xem là một vấn đề nghiêm túc! Vui lòng đọc chính sách bảo mật thông tin cá nhân dưới đây để hiểu rõ hơn về chính sách của chúng tôi đối với việc thu thập, sử dụng và xử lý thông tin các nhân.
 
Phạm Vi Áp Dụng :
 
Nội dung của chính sách bảo mật thông tin cá nhân bao hàm cách unitedpharmacareer.com xử lý những thông tin cá nhân đã thu thập hoặc tiếp nhận được. “Thông tin cá nhân” nghĩa là những thông tin nhằm nhận biết cá nhân của bạn như tên, địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại và những thông tin khác không có sẵn trong đại chúng. Chính sách này chỉ áp dụng cho các hoạt động của unitedpharmacareer.com và những người mà chúng tôi đang thuê hoặc quản lý. Những trang web hoặc dịch vụ khác nối kết từ/đến trang web này sẽ có những chính sách riêng của họ mà bạn có thể xem bằng việc kích hoạt vào những đường truyền tương ứng (nếu có).
  
Thu Thập THÔNG TIN CÁ NHÂN Của Bạn :
 
»  Unitedpharmacareer.com thu thập thông tin cá nhân, như tên, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nhà hoặc cơ quan hoặc số điện thoại, kinh nghiệm làm việc và những thông tin khác như dữ liệu liên quan đến lý lịch trích ngang và đơn xin việc. Một khi bạn đã đăng ký vào unitedpharmacareer.com, bạn không còn xa lạ đối với chúng tôi nữa.
 
» Unitedpharmacareer.com theo dõi những mục mà người sử dụng có vào xem trong phạm vi của unitedpharmacareer.com nhằm xác định mục nào là thông dụng nhất. Chúng tôi cũng sử dụng những dữ liệu này để điều chỉnh nội dung cho phù hợp và quảng bá đến người sử dụng nào có quan tâm đến một lĩnh vực cụ thể nào đó.
 
»  Unitedpharmacareer.com sử dụng những thông tin thu thập được cho các mục đích chung sau:điều chỉnh quảng cáo và nội dung bạn xem, liên lạc với bạn.
 
»  Nếu bạn tạo một tài khoản tại unitedpharmacareer.com, bạn đồng thời đang đăng ký vào unitedpharmacareer.com và mở một tài khoản. Tất cả những thông tin đăng ký bạn cung cấp sẽ được lưu trữ bởi chúng tôi trong hồ sơ cá nhân của bạn.
 
»   Hãy nhớ rằng khi bạn nộp đơn dự tuyển vào những công việc đựơc quảng cáo trên unitedpharmacareer.com, lý lịch trích ngang trong tài khoản của bạn và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn đã cung cấp trong suốt thời gian dự tuyển sẽ luôn sẵn sàng được United International Pharma xem xét. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những chính sách bảo mật hoặc nội dung tương tự thuộc những trang web khác ngoài unitedpharmacareer.com
 
Sử Dụng THÔNG TIN CÁ NHÂN Của Bạn :
 
Unitedpharmacareer.com không bán, không cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với người khác hay bên thứ ba không rõ nguồn gốc trừ khi nhằm mục đích cung cấp cho bạn những sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu. Chỉ với điều kiện bạn đã cho phép, hoặc chỉ trong các trường hợp dưới đây :
 
»  Khi bạn nộp đơn dự tuyển qua trang web của chúng tôi, lý lịch trích ngang trong tài khoản của bạn và bất kỳ thông tin khác mà bạn đã cung cấp trong quá trình dự tuyển sẽ luôn ở trạng thái sẵn sàng chờ chúng tôi xử lý.
 
»  Chúng tôi có thể giữ một bản sao lý lịch trích ngang của bạn trong hồ sơ hoặc cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ những luật lệ liên quan đến vấn đề bảo mật thông tin cá nhân nhưng unitedpharmacareer.com không chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ bên thứ ba nào giữ hay sử dụng hồ sơ của bạn. Bạn có thể rút hồ sơ ra khỏi cơ sở dữ liệu chung bất kỳ lúc nào và vẫn có thể nộp đơn dự tuyển trực tuyến cho công việc mà bạn quan tâm.
 
»  Chúng tôi theo dõi các thủ tục pháp lý trong luật và sẽ thiết lập hoặc thực hiện quyền pháp lý của chúng tôi hoặc bảo vệ chúng tôi trước những khiếu nại về mặt pháp lý
 
»   Chúng tôi tin vào việc chia sẻ thông tin nhằm kiểm tra, ngăn ngừa hoặc có hành động kịp thời trước những hoạt động phi pháp, những sự gian lận nghi vấn, những tình huống hứa hẹn sự đe dọa đến an toàn thể chất của bất cứ người nào, những vi phạm các điều khoản của unitedpharmacareer.com về sử dụng thông tin cá nhân, hoặc khi được luật pháp yêu cầu.
 
Kiểm Soát THÔNG TIN CÁ NHÂN Của Bạn
 
»  Unitedpharmacareer.com cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn khác nhau về mức độ sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể vào tài khoản của bạn để xem/ hiệu chỉnh thông tin hoặc những quan tâm của bạn bất cứ lúc nào.
 
»  Bạn sẽ được yêu cầu đề rõ những nhu cầu của bạn khi đăng nhập vào một tài khoản, nhờ đó unitedpharmacareer.com có thể kết nối những quan tâm của bạn với một dịch vụ cụ thể nào đó. Cách bảo vệ an toàn này sẽ ngăn người khác không thể chọn sử dụng và kiểm soát thông tin cá nhân của bạn.
 
»   Bạn có thể xóa lý lịch trích ngang của bạn bất kỳ lúc nào.
 
Độ An Toàn Của THÔNG TIN CÁ NHÂN:
 
»  Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân phục vụ các mục đích kinh doanh của Unitedpharmacareer.com, bao gồm việc truyền thông với các chi nhánh và công ty con. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân thu thập được ở trang unitedpharmacareer.com với bên thứ ba trừ một số trường hợp có giới hạn như sau :
 
»  Chúng tôi có thể chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho đối tác (các nhà cung cấp dịch vụ) đang hỗ trợ chúng tôi trong việc quản lý các trang web của United International Pharma. Những đối tác này được ràng buộc bởi một hợp đồng để đảm bảo việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn.
 
»  Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi pháp luật yêu cầu hoặc khi chúng tôi xét thấy việc làm này là cần thiết để tuân thủ các thủ tục pháp lý, đáp lại các khiếu nại bất kỳ, hay bảo vệ các quyền của United International Pharma, của khách hàng và công chúng.
 
»  Người sử dụng unitedpharmacareer.com cũng được yêu cầu phải tôn trọng điều khoản an toàn này khi đăng nhập vào trang web của chúng tôi. unitedpharmacareer.com yêu cầu bạn, khi tạo một tài khoản, chỉ được cung cấp những thông tin phục vụ cho mục đích xin việc mà thôi. Một khi thông tin cung cấp được xem là không vì mục đích xin việc, tài khoản của bạn sẽ được tự động xóa.
 
Khi Chính Sách Có Thay Đổi :
 
Đôi khi, unitedpharmacareer.com sẽ cập nhật Chính sách bảo mật này theo những phản hồi của công ty hoặc người sử dụng. Khi chúng tôi phổ biến những thay đổi cho chính sách, bạn sẽ thấy từ “đã cập nhật” bên cạnh đường nối kết đến Chính sách bảo mật ở unitedpharmacareer.com sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo rõ ràng trước khi thực hiện chúng. 
Unitedpharmacareer.com khuyến khích bạn xem Chính sách này theo định kỳ để được thông báo về cách chúng tôi bảo mật thông tin cá nhân của bạn.

Search job

Follow Us

Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.